Màn chụp đỉnh vuông cao cấp 1 chân viền 2mx2,2mx1,75m

780.000 670.000