Màn chụp đỉnh vuông 1 viền chân cao cấp 1,8mx2mx1,75m

730.000 610.000