1m8 x 2m màn chụp đỉnh vuông cao cấp 2 chân viền vải nhăn

800.000 629.000

Kích thước: 1m8 x 2m x 1m75

Chất liệu: Vải tuyn cao cấp