Màn chụp đỉnh vuông cao cấp (2m x 2m2 x 1m75)

850.000 760.000

Kích thước: 2m x 2m2 x 1m75

Chất liệu: Vải tuyn cao cấp