Màn chụp đỉnh rộng viền chân cao cấp 2mx2,2mx1,75m

640.000