Màn chụp đỉnh vuông không chân viền 1,8mx2mx1,75m

630.000 449.000