Màn chụp đỉnh rộng Ánh Dương hoa văn 2mx2m2 x1,75m

500.000