Màn chụp đỉnh rộng Ánh Dương 2mx2m2x1,75m trơn

480.000