Màn chụp đỉnh rộng Ánh Dương 1,6mx2mx1,75m loại trơn

400.000