Màn chụp Ánh Dương trơn đỉnh chóp 2m2 x 2mx1,5m – Loại 2 cửa

370.000