Màn chụp Ánh Dương trơn đỉnh chóp 1,8m x 2mx 1,5m

320.000