Màn chụp Ánh Dương trơn đỉnh chóp trơn 1,6m x 2m x 1,5m

300.000