màn chụp Ánh Dương trơn đỉnh chóp 1,2m x 2m x 1,5m

270.000