Đỉnh vuông ren cao cấp 2mx2,2m

890.000 790.000

Kích thước: 2m x 2m2 x 1m75

Chất liệu: Vải tuyn cao cấp

màu: xanh, hồng