1,6mx2mx1,75 đỉnh vuông ren cước cao cấp

790.000 690.000

Kích thước: 2m x 2m2 x 1m75

Chất liệu: Vải tuyn cao cấp

màu: xanh, hồng